RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELMÉRÉSE, FADD

Home  >>  GALÉRIA  >>  RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELMÉRÉSE, FADD

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELMÉRÉSE, FADD

12
dec,2013

off

Fadd nagyközség Tolna megyében található, a Duna-menti síkságon, egyforma távolságra Pakstól és Szekszárdtól. Fadd nevével 1055-ben a Veszprém-völgyi apácák monostorának és a pannonhalmi apátság korábbi alapítólevelében találkozunk. A tihanyi apátság alapítólevelében Patadi néven szerepel, mely azonos Faddal. A tatárjárás és a törökök pusztítása után kezdődött újra az élet, a betelepített protestáns, a katolikus, valamint a visszaköltözött őslakosok összefogásával. A Duna menti síkon, már messziről az utazó szemébe tűnik a nagyszabású neogótikus templom

 A faddi katolikus hívek 1857-ben határozták el, hogy új templomot építenek, mivel a régi tűzvészben elpusztult. Sok akadály leküzdése után 1860. június 13-án, Páduai Szent Antal napján tették le az alapkövet. 1864 szeptemberében készült el az új neogótikus templom, Wagner János pesti építész tervei alapján. Felszentelésére november 24-én került sor. A Szentháromság tiszteletére készült plébániatemplom belső hosszúsága 38, szélessége 11, belső magassága 23 méter. A torony a maga 52 méterével az egyik legmagasabb ilyen jellegű építmény a megyében. A toronyban négy harang lakik. A délidőben megszólaló, 4100 kilós Szent István harang, a hívek sok-sok éven át gyűjtött pénzéből készült 1975-ben, Gombos Lajos harangöntő mester őrbottyáni műhelyében. Az oltárral szemben helyezték el az új orgonát, amely Angster József pécsi orgonagyárában készült 1880-ban. A templom végleges formáját 1925-ben nyerte el, amikor megépültek a sekrestyékhez tartozó szélfogók. Az építkezéshez jelentős adományokat kapott a község Girk György pécsi püspöktől, Scitovszky János hercegprímástól, a Bartal, Festetics, Béri Balogh családtól, az uralkodótól és a főhercegektől. Az elmúlt közel 150 évben a templom berendezése, díszítése a hívek áldozatkészsége révén bővült. Bevezették a villanyvilágítást, elkészültek a színes templomi ablakok, szép vaskerítéssel vették körül a teret, újraöntették a tönkrement, illetve a háborúkban beolvasztott harangokat. 1932-37 között sor került az első – nagy felújításra, amely során kívül-belül megújult a templom, majd a 2000-es évek elején új tetőfedés, valamint új homlokzat festés került az épületre.

FELELŐS TERVEZŐ:
WAGNER JÁNOS

FELMÉRÉST VÉGEZTE, RAJZOLTA:
KAJÁRI J. TAMÁS OKLEVELES ÉPÍTÉSZ

Katolikus templom_01Katolikus templom_03Katolikus templom_04Katolikus templom_08Katolikus templom_09Katolikus templom_1001 Római Katolikus Templom Felmérési Terve-501 Római Katolikus Templom Felmérési Terve-601 Római Katolikus Templom Felmérési Terve-8Katolikus templom_#0000 - 2.Katolikus templom_#0000 - 4.Katolikus templom_#0000 - 5.Katolikus templom_#0000 - 7.Katolikus templom_#0000 - 14.Katolikus templom_#0000 - 8.Katolikus templom_#0000 - 9.Katolikus templom_#0000 - 10.Katolikus templom_#0000 - 11.

Comments are closed.